Φροντιστήριο ΙΙ: Έξυπνη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Απρίλιος 11, 2008 -
12:30 εώς 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Σκοπός του ειδικού αυτού φροντιστηρίου είναι να εξοικειωνθούν οι εκπαιδευόμενοι με την αναζήτηση και αξιολόγηση της νέας γνώσης, μέσα από τη χρήση των βάσεων δεδομένων. Θα υπάρχει On line δυνατότητα εξοικείωσης με τις δυνατότητες και τα κρυφά μυστικά του PubΜed. Οι εισηγήσεις είναι 15λεπτες, και ακολουθεί συζήτηση με το ακροατήριο (30 λεπτά).

Συντονισμός: