Εναρκτήρια Εκδήλωση: «Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητικού έργου: μία ακαδημαϊκή συζήτηση»

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Απρίλιος 10, 2008 -
18:00 εώς 19:00

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) έχουν ως κύρια αποστολή τους να παράγουν (έρευνα) και να μεταδίδουν τη γνώση (διδασκαλία). Ο νόμος καθορίζει ως «προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, εκπαιδευτική πείρα ή εργασία σε ερευνητικά κέντρα και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο». Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μενών Δ.Ε.Π. βασίζεται «στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της άιτησης για εξέλιξη ή εκλογή». Αντίστοιχες νομοθεσίες υπάρχουν και για τις κρίσεις στις βαθμίδες του Ε.Σ.Υ. και άλλων οργανισμών, όπου υπηρετούν ιατροί. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου είναι θέμα συζήτησης διεθνώς. Οι παράγοντες επηρεασμού και αξιολόγησης, πολύπλοκοι και τα διλήμματα των κριτών, σημαντικά. Μέσα από δύο σύντομες 10λεπτες εισηγήσεις, δίνεται το έναυσμα για μία ανοιχτή συζήτηση, με σκοπό την ομοφωνία στο δύσκολο θέμα της αξιολόγησης του ερευνητικού έργου.

Συντονισμός: 

Αρχεία