Η εξωσωματική λιθοτριψία παραμένει η θεραπεία εκλογής στη λιθίαση