Αντιπαράθεση Ι: Ριζική νεφρεκτομή

Ημερομηνία-ώρα: 

Παρασκευή, Απρίλιος 11, 2008 -
09:30 εώς 10:30

Συντονιστής: