Οι ανοικτές επεμβάσεις παραμένουν η βάση της χειρουργικής