Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ: Τι πρέπει να παρέχει ένα ιδιωτικό Ουρολογικό ιατρείο (Β)