Εικονικός ασθενής ΙΙΙ: Άντρας με επίμονη συχνουρία (η λύση)