Βάιος Παπαδημητρίου

Εικόνα Βάιος Παπαδημητρίου

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία