Φραγκίσκος Σοφράς

Εικόνα Φραγκίσκος Σοφράς

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία