Διαδραστικό σεμινάριο ΙV: LUTS, Παρεμβατική αντιμετώπιση