Φροντιστήριο Ι: Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. Θεραπεύεται;