Δημήτριος Δεληγιάννης

Εικόνα Δημήτριος Δεληγιάννης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία