Εναρκτήρια εκδήλωση: Ουρολογική πράξη στην Ελλάδα το 2020: Από τη σκοπιά του ειδικευόμενου, του νοσοκομειακού και του ιδιώτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Φεβρουάριος 13, 2020 -
17:00 εώς 18:00

Εναρκτήρια εκδήλωση: Ουρολογική πράξη στην Ελλάδα το 2020: Από τη σκοπιά του ειδικευόμενου, του νοσοκομειακού και του ιδιώτη.
Βράβευση του καθηγητή Π. Περιμένη από το ΙΜΟΠ για την προσφορά του στην Ουρολογία.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: