Εικονικός ασθενής 4: Νέος ασθενής με T3b N0M1b, Gleason8, μεταστατικό καρκίνο προστάτη με 2 οστικές εντοπίσεις. Ποια η καταλληλότερη θεραπεία;