Παντελής Σαραφίδης

Εικόνα Παντελής Σαραφίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία