Η χειρουργική υπό αίρεση: υπερτροφία προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 27, 2011 -
20:00 εώς 21:30

Παρουσίαση ενός σεναρίου ασθενούς με υπερτροφία προστάτη. Ο ασθενής έχει επισκεφτεί 2 γιατρούς, και ο ένας πρότεινε εξάχνωση του προστάτη με laser, ενώ ο άλλος συντηρητική αντιμετώπιση με φάρμακα. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα συζητήσει και θα προτείνει λύσεις/παρεμβάσεις (15 διαφάνειες): η μία ομάδα είναι υπέρ του χειρουργείου και η άλλη υπέρ της φαρμακευτικής αγωγής. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν το επόμενο πρωί, σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των ομάδων.

 

Ομάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)