Η χειρουργική υπό αίρεση: καρκίνος κύστης

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Μάιος 28, 2011 -
20:00 εώς 21:30

Κάποιες φορές, το χειρουργείο είναι ακρωτηριαστικό και αλλάζει τρομακτικά την ποιότητα ζωής του ασθενή. Παρουσίαση ασθενή με διηθητικό καρκίνο κύστης που επισκέπτεται 2 γιατρούς, και ο πρώτος του συστήνει ριζική κυστεκτομή, ενώ ο δεύτερος μία πιο συντηρητική προσέγγιση. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, όπου η μία ομάδα προσπαθεί να τεκμηριώσει την ανάγκη της ριζικής κυστεκτομής και η άλλη την άποψη της διουρηθρικής εκτομής με συμπληρωματική θεραπεία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουν το επόμενο πρωί, σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των ομάδων.

 

Ομάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)