Η χειρουργική υπό κρίση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 27, 2011 -
09:30 εώς 10:30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας από τους συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες). Με τη βοήθεια των κριτών, γίνεται μία προσπάθεια ομοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική θεραπευτική επιλογή.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία