Υπάρχουν κοινά μεταξύ KYΠ και στυτικής δυσλειτουργίας; Από την Επιδημιολογία στην Παθοφυσιολογία