Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με συνύπαρξη LUTS και στυτικής δυσλειτουργίας; Μία προσπάθεια ομοφωνίας.