Ιστορικό: Αναζητώντας κρίσιμες πληροφορίες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 9, 2012 -
09:30 εώς 11:00

Μέσα από 2 videos που θα ετοιμάσει το ΙΜΟΠ, θα γίνει λήψη ιστορικού του ίδιου ασθενή. Στο πρώτο παράδειγμα, τη λήψη ενός τυπικού ιστορικού από Ουρολόγο θα σχολιάσουν οι συμμετέχοντες, με σκοπό εντοπισμό λαθών, παραλείψεων ή εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του ασθενή. Στο δεύτερο παράδειγμα, ο ασθενής επισκέπτεται έναν άλλον Ουρολόγο για δεύτερη γνώμη, και, μέσα από τη λήψη του ιστορικού, εντοπίζονται νέες πληροφορίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Στιγμιότυπα της καθημερινής ιατρικής πράξης, δοσμένα με έναν ευρηματικό και διαδραστικό τρόπο.

Συντονισμός: 

Αρχεία