Οι εκπαιδευτές

Ι. Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Α. Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 
Α. Αποστολίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας/Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.
 
Κ. Γιαννίτσας, Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Σ. Γκράβας, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χ. Κωνσταντινίδης, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
Μ. Μελέκος, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Α. Οικονόμου, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κ. Χατζημουρατίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Δ. Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.