12:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Ιούνιος 5, 2016 -
12:00 εώς 14:00