Σταύρος Τουλουπίδης

Εικόνα Σταύρος Τουλουπίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία