Παρουσίαση των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΜΟΠ