Δερματολογικές παθήσεις γεννητικών οργάνων

8.1  Ακυκλοβίρη

8.2  Αντιμυκητιασικά ευρέος φάσματος

8.2.1  Μπιφοναζόλη

8.2.2  Φλουκοναζόλη

8.2.3  Μικοναζόλη

8.2.4  Ισοκοναζόλη

8.2.5  Νυστατίνη

8.2.6 Ιτρακοναζόλη

8.3  Τοπικά αντιβακτηριακά, αντιφλεγμονώδη, αντικνησμώδη

8.3.1  Βηταμεθαζόνη (+γενταμυκίνη)

8.3.2  Φουσιδικό οξύ

8.3.3 Υπερμαγγανικό Καλιο

8.3.4 Μέθυλ-πρεδζιζολόνη

8.4  Τοπικά Οιστρογόνα

8.4.1  Οιστραδιόλη (κολπικό χάπι)

8.5 Επουλωτικά

8.5.1 πανθενόλη

8.5.2 βιταμίνη Ε