Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ: Marketing στην Ουρολογία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2012 -
18:00 εώς 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Το Μarketing είναι μία λέξη με αρνητική φόρτιση. Όμως, είναι και μία επιστήμη. Πώς χρησιμοποιείται σωστά και πώς λάθος; Πώς και πόσο επηρεάζει την Ουρολογία και τους Ουρολόγους;

Συντονισμός: