Ειδικό φροντιστήριο χρήσης mEducator (ομάδα 10 μαθητών)