Αίθουσα Β: Φροντιστήριο χρήσης mEducator (μόνο για την ομάδα των εκπαιδευτών)