20:00 - 22:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (εναλλαγή ομάδων)

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Φεβρουάριος 20, 2016 -
20:00 εώς 22:00