Διαδραστικό σεμινάριο III: Καρκίνος κύστης: υποτύποι και κλινική σημασία (Β) – η εφαρμογή στην κλινική πράξη