Αριστοτέλης Μπάμιας

Εικόνα Αριστοτέλης Μπάμιας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία