Φροντιστήριο I: Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος για τις παθήσεις του κόλπου;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάρτιος 6, 2015 -
12:30 εώς 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία