Υποκυστικό κώλυμα έναντι υπολειτουργικού εξωστήρα στον άντρα: μπορούμε να προβλέψουμε την επιτυχή κένωση της κύστης μετά προστατεκτομή;

  • βιβλιογραφική ενημέρωση
  • συζήτηση περιστατικού

Ημερομηνία-ώρα: 

Σάββατο, Απρίλιος 16, 2011 -
15:00 εώς 15:30

Ομιλητής: 

Αρχεία