Τι περιστατικά αντιμετωπίζουμε και πώς;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 27, 2009 -
11:30 εώς 13:00

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες και, μέσα από γόνιμη συζήτηση, ετοιμάζουν ένα περιστατικό βασισμένο στην κλινική τους εμπειρία.