Δήλωση συμμετοχής & επιλογής Κέντρων 2015

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το UROTOUR 2015 θα πραγματοποιηθούν από 20 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2014.

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στο UROTOUR 2015 και πληρώ ΟΛΕΣ τις παρακάτω προυποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ουρολόγοι που καλύπτουν τα ακόλουθα:

  • έχω/ θα λάβω τίτλο ειδικότητας Ουρολογίας (λήψη από το 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2015)
  • έχω/ θα λάβω τίτλο FEBU (λήψη από το 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2015)
  • καλή γνώση που θα εξασφαλίζει την άνετη προφορική επικοινωνία, της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας που θα επισκεφτώ 
  • δεν έχω λάβει άλλη υποτροφία για το εξωτερικό
  • είμαι   45 χρόνων