Η χειρουργική υπό κρίση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 28, 2010 -
09:30 εώς 10:30

Τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας θα παρουσιάσουν οι 2 συντονιστές με τη βοήθεια ενός εκπαιδευόμενου από κάθε ομάδα το επόμενο πρωί (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες). Με τη βοήθεια του συντονιστή και των εκπαιδευομένων θα γίνει μια προσπάθεια ομοφωνίας, και το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική επιλογή.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία