Επιστημονικό Πρόγραμμα

Τοποθεσία: 

Πορταριά
Ελλάδα
GR

Ημερομηνία Έναρξης : 

Πέμπτη, Ιούνιος 7, 2018

Ημερομηνία Λήξης: 

Κυριακή, Ιούνιος 10, 2018