Ιωάννης Αδαμάκης

Εικόνα Ιωάννης Αδαμάκης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία