Ακράτεια ούρων

Ακράτεια ούρων: ταινία ελεύθερης τάσης η φαρμακοθεραπεία;

Η ασθενής έχει επισκεφτεί 2 γιατρούς, και ο ένας της πρότεινε τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης, ενώ ο άλλος συντηρητική αντιμετώπιση.

Ακράτεια ούρων: Η ιατρική υπό αίρεση

Ένα δύσκολο περιστατικό ακράτειας και τα διλήμματα του Ουρολόγου

Εικονικοί ασθενείς