Εικονικός ασθενής ΙΙ- Η λύση: Αζωοσπερμία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Μάρτιος 22, 2014 -
09:00 εώς 10:00

Σε 1 ώρα, οι συντονιστές «τρέχουν» το περιστατικό και σχολιάζουν τα καταγεγραμμένα λάθη των εκπαιδευόμενων. Όλοι μαζί δίνουμε οριστικές απαντήσεις

Συντονισμός: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: