Το βραβείο "Νέοι Ηγέτες στην Ουρολογία": Απονομή βραβείου 2014