Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σεξουαλικής Ιατρικής

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής (http://www.essm.org) ιδρύθηκε το 1995 στο «Porto Carras» της Χαλκιδικής.

Η ίδρυσή της αποτέλεσε πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας Ευρωπαίων Ουρολόγων που καθοδηγούσαν εκείνη την εποχή την έρευνα σε θέματα σεξουαλικής λειτουργίας. 

Την οργάνωση του ιδρυτικού συνεδρίου, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Σεξουαλική Ιατρική που έγινε στην Ευρώπη, συντόνισαν ο σημερινός Πρόεδρος του ΙΜΟΠ, καθηγητής Δ. Χατζηχρήστου (ως Πρόεδρος του συνεδρίου), και ο σημερινός Γραμματέας του ΙΜΟΠ, Επίκουρος Καθηγητής Κ. Χατζημουρατίδης (ως συντονιστής του επιστημονικού προγράμματος). 

Μερικές στιγμές ιστορίας της Σεξουαλικής Ιατρικής, ξετυλίγονται στο παρακάτω αρχείο με το πρόγραμμα από το ιδρυτικό συνέδριο.

 

Το πρόγραμμα του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής.

Το λεύκωμα από την έκθεση ζωγραφικής «ΕΡΩΣ και ΤΕΧΝΗ» , που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τέχνης Τερακότα  και συμπεριλήφθηκε στο πλαίσιο του ιδρυτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας  Σεξουαλικής Ιατρικής.

 

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από το Ιδρυτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας σεξουαλικής Ιατρικής