Στιγμές Ιστορίας

Σημαντικές στιγμές για την πορεία της επιστήμης και της ενημέρωσης, με την συμμετοχή του ΙΜΟΠ και των επί μέρους κέντρων του.