Το ΙΜΟΠ στην Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού στο ΝΟΗΣΙΣ 18-21 Ιανουαρίου 2013

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 άρχισε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ η έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού» η οποία λήγει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων μετείχε στην έκθεση παρουσιάζοντας την δημιουργία του, το www.imop.gr, μια  ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για Ουρολόγους, επαγγελματίες υγείας και κοινού.  Διαβάστε επίσης: http://www.imop.gr/node/1397