Ερωτηματολόγιο για προβλήματα στύσης

Question 1 of 6
Ελληνικά

Πόσο συχνά είχες στύση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας (αυνανισμού, επαφής);

Δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

Σχεδόν ποτέ / ποτέ

Λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

Μερικές φορές (περίπου τις μισές)

Τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

Σχεδόν πάντα / πάντα