Ερωτηματολόγιο για εντοπισμό πιθανής έλλειψης τεστοστερόνης στους άντρες

Εάν νιώθετε κουρασμένος, έχετε υπνηλία ή η σεξουαλική σας επιθυμία είναι μειωμένη, αυτό μπορεί να οφείλεται σε μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης. Η πάθηση ονομάζεται όψιμος υπογοναδισμός (late onset hypogonadism).

Κάντε ένα γρήγορο τεστ. Ονομάζεται ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male) και χρησιμοποιείται διεθνώς, για να να εντοπιστούν συμπτώματα που σχετίζονται με την έλλειψη της τεστοστερόνης.

Απάντηση ΝΑΙ στις ερωτήσεις 1 ή 7 ή σε οποιεσδήποτε 3 από τις άλλες ερωτήσεις, περιλαμβανομένων ή επιπροσθέτως των ερωτήσεων 1 και 7, μπορεί να υποδηλώνει μερική ανεπάρκεια έκκρισης τεστοστερόνης.

Τότε, πρέπει να επισκεφτείτε είτε ενδοκρινολόγο είτε Ουρολόγο.

Ερωτήσεις:10
Attempts allowed:Απεριόριστο
Διαθέσιμο:Πάντα
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Forbidden