Ερωτηματολόγιο ούρησης/προστάτη

Question 1 of 7
Ελληνικά

Πόσο συχνά είχατε την αίσθηση ότι η κύστη σας δεν άδειασε τελείως μετά την ούρηση;

Ποτέ

Λιγότερο απο 1 στις 5 φορές

Λιγότερο απο τις μισές φορές

Περίπου τις μισές φορές

Περισσότερο απο τις μισές φορές

Σχεδόν πάντα