«ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» 2014 ο κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιτροπής βράβευσης των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε  μεν αλλά χωρίς καρπούς, αφού 3 υποψήφιοι έλαβαν ισάριθμους ψήφους (οι κκ Αποστολίδης, Γκράβας και Λιάτσικος έλαβαν από 2 ψήφους). Με αυτό το δεδομένο, το ΙΜΟΠ επέλεξε να προχωρήσει σε εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης. Προχώρησε άμεσα σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους 8 υποψήφιους, δίνοντας  δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Ουρολόγους που συμμετείχαν στο 7ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο (ζωντανά ή μέσω διαδικτύου).

Οι Ουρολόγοι κλήθηκαν να ψηφίσουν με βάση τα τρία ισοβαρή κριτήρια της προκήρυξης:

 1. Το βιογραφικό, στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς η διεθνής αναγνώριση του υποψηφίου.
 2. Οι δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον Έλληνα Ουρολόγο, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή Ουρολογική πράξη.
 3. Η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να αποτελεί κοινωνό α) επιστημονικού/ακαδημαϊκού ήθους, β) γνώσης και γ) αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας.

Κατόπιν της ψηφοφορίας, η σειρά κατάταξης των 5 πρώτων ήταν η ακόλουθη:

 1. Σ. Γιαννακόπουλος (28 ψήφοι)
 2. Α. Αποστολίδης (25 ψήφοι)
 3. Α. Σκολαρίκος (20 ψήφοι)
 4. Σ. Γκράβας (12 ψήφοι)
 5. E. Λιάτσικος (8 ψήφοι)

Η βράβευση έγινε το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 στο δείπνο του 7ου Ελληνικού Διαδραστικού Σχολείου και το βραβείο παραδόθηκε στον κ. Στέλιο Γιαννακόπουλο.

 

 Το ΙΜΟΠ θέλει να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς: 

 1. Τους καθηγητές κ.κ. Χ. Δεληβελιώτη, Κ. Κωνσταντινίδη, Μ. Μελέκο, Δ. Μητρόπουλο, Π. Περιμένη, Ν. Σοφικίτη, Φ. Σοφρά και Σ. Τουλουπίδη  που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του και συμμετείχαν στην διαδικασία.
 2. Τους υποψήφιους που με τη συμμετοχή τους πραγματικά τίμησαν τη διαδικασία.
 3. Τους συναδέλφους που με την ψήφο τους τίμησαν τόσο τους υποψήφιους, όσο και το ΙΜΟΠ.

Το Δ.Σ. του ΙΜΟΠ