Γεώργιος Μπαμπαρόπουλος

Εικόνα Γεώργιος Μπαμπαρόπουλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία